ZLATNI OČENAŠI KROZ VELIKI TJEDAN

Cvjetna nedjelja – 40 Očenaša za 40 dana Muke Isusove

Ponedjeljak – 33 Očenaša za 33 godine Isusova života

Utorak – 30 Očenaša za 30 Judinih srebrnjaka

Srijeda – 15 Očenaša za 15 oštrih trnova drača na Isusovoj kruni

Četvrtak – 12 Očenaša za 12 Isusovih apostola

Petak – 5 Očenaša za 5 rana na tijelu Isusovu

Subota – 36 Očenaša za 36 sati što je Isus ležao u grobu i Krunica 7 žalosti Gospinih za Duše u čistilištu.

 

Krunica 7 žalosti Gospinih se moli na krunicu (Gospe od Suza) Na velika zrna se moli Slava Ocu. Na 7 zrna se moli samo na prvo Oče naš, Zdravo Marijo, iza Isus se dodaje:

1. otajstvo – Čije su ti muke, tvoju veliku bol po Šimunu prorečene.

2. otajstvo – S kojim si u velikoj boli morala bježati u Egipat.

3. otajstvo – Koga si u velikoj boli tri dana tražila.

4. otajstvo – Koji je tebe na tvoju veliku bol noseći teški križ susreo.

5. otajstvo – Pod čijim si križem satrvena od boli stajala.

6. otajstvo – Čije je Presveto Tijelo na tvoju veliku bol, bilo položeno na tvoje Majčinsko krilo.

7. otajstvo – Koga si u najvećoj boli do groba pratila.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam