ŽIVOT JE BITKA

Svatko je od nas došao do spoznaje da dok smo u tijelu,
kušnje tijela nastavit će ratovati protiv dobrih želja našega srca.
Činjenica da smo se nanovo rodili i da su nam srca oprana u
prolivenoj krvi na golgotskom križu ne stvara nebesko ozračje
lišeno iskušenja i poteškoća, testiranja i nevolja, koje su uobičajene
za čovjeka. Davno smo otkrili da je život bitka.

Ne borimo se samo protiv stranog neprijatelja, već brzo otkrivamo
da postoji i građanski rat. Sukob je i u nama samima. Mnogo,
mnogo puta najteža bitka je upravo ona koja bjesni zarobljena u
našoj vlastitoj osobnosti, bitka koja riče i bjesni u našem
vlastitom srcu. Bezbroj puta bismo pali, ali ljubav Kristova nama ovlada.
Riječ “ovladati” znači silom spriječiti. To znači zaustaviti,
što govori o sili koja djeluje u naše ime.

Tisuću puta bismo pali da nema ljubavi. Izudarani i u masnicama,
krvavi i razderana srca ležali bismo uz rub puta života da nema
Kristove ljubavi i njezine ovladavajuće sile. Bezbroj puta bili bismo
bespomoćni poput plutajućeg štapa na površini velike dubine.
Valovi ljudske žudnje, pjena valova tjelesnih želja, valovi svjetske zabave
i grešnog zadovoljstva bacali bi nas amo-tamo, ali ljubav Kristova nama ovlada.esperanca

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam