ŽELIM KAO TI, PROĆI ZEMLJOM ČINEĆI DOBRO

Gospodine, uvijek primjećujem
ono što mi nedostaje, a ne opažam
sve što mi je darovano.
Uvijek vidim ono što drugi bolje čine
od mene, a ne opažam bogatstvo
koje se nalazi u meni.
Uvijek primjećujem što drugi imaju
više od mene, a zaboravljam one
koji se moraju snalaziti s puno manje
od onoga što ja imam.
Uvijek vidim kako je svijet pun zla,
a ne opažam ljepotu svega stvorenog.
Uvijek ogovaram svaku pogrešku mojih bližnjih,
a zaboravljam moliti za njih.
Gospodine, daruj mi rast u ljubavi.
Želim, kao Ti, opažati dobro i širiti radost.
Želim, kao Ti, proći zemljom čineći dobro.maxresdefault

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam