Kako vjeruješ, tako će ti i biti!

Ljudi danas često imaju negativnu vjeru, tj. vjeru da će im se u
životu dogoditi nešto loše i negativno. Oni doduše mole Boga za
pomoć, ali ne vjeruju da će je dobiti. Oni mole Boga za snagu i
rješenje svojih problema, a cijelo vrijeme ispovijedaju svoju
nevjeru: kako će sve loše završiti, kako im nitko ne može
pomoći, kako će sve propasti. A onda im se to i dogodi. Tada
okrivljuju Boga kako je bešćutan jer im nije pomogao. Međutim,
Bog tu ništa nije kriv. Oni su sami sebi skrojili poraz u životu, po
negativnoj vjeri, tj. ispovijedajući svoju nevjeru. A Isusove
riječi: «Bit će ti kako vjeruješ», ostvaruju se na njihovu
primjeru. Zato je važno naučiti pozitivno vjerovati. Vjerovati
tako, da po vjeri dobijemo potrebnu duhovnu snagu za život, da
po vjeri naučimo ruku pod ruku hodati s Bogom u ovom svijetu i
rješavati svoje životne probleme.storm

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam