VJERUJEM U BOGA I NE SRAMIM SE SVOJE VJERE

Vjerovati u Boga ne znači biti bez problema. Baš suprotno.
Kada dođe neki problem, vjernik neće zastati misleći kako
se cijeli svijet ruši već će uz pomoć svojega Boga, vjerujući
u Njegovu intervenciju i ulažući svoje snage, hrabro ići
naprijed i problem riješiti. Vjerovati u Boga ne znači stalno
biti nasmijan jer i kao vjernik imam pravo biti ozbiljan,
no i u toj ozbiljnosti ja znam da je On sa mnom i da mi se
smiješi, a taj osmijeh može i moj izmamiti. Jasno je zato da
je vjera u Boga zahtjevan zadatak, ali nije nemoguć,
samo se treba prepustiti i budi siguran da se isplati.Belief-in-God-KB_png2

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam