VJERA KIDA I NAJČVRŠĆE OKOVE SOTONSKOG ROPSTVA

Neki misle da je vjera slijepa, a ona sve vidi. Njen pogled seže od prapočetaka do beskraja vječnosti.
Neki misle da je gluha, a ona sve čuje. Osluškuje i najnježnije otkucaje Božjeg srca. Ona čuje zov vječne ljubavi.
Neki misle da je nepismena, a ona je sveznajuća. Nalazi se na samom izvoru Božanskog znanja s kojeg se neprestano napaja uvijek novim spoznajama.

Neki misle da je nemoćna, a ona sve može. Svojom snagom i brda premješta, mrtve budi na novi život, ozdravlja bolesne, vraća izgubljene.
Neki misle da je pasivna, a ona sve čini. Tek njenom aktivnošću čovjek živi jer život bez vjere jest smrt.
Neki misle da je zabluda, a ona u svom krilu nosi samu Božansku Istinu. Bez nje je svaka spoznaja pod znakom pitanja.
Neki misle da je bijeg od stvarnosti, a ona ljude uvodi u svu stvarnost. Život bez vjere pogibeljna je utopija.

Neki misle da je varka za naivne, a ona je izlaz iz labirinta ljudskih prijevara.
Neki misle da zarobljava, a ona kida i najčvršće okove sotonskog ropstva. Bez nje je nemoguće ostvariti slobodu.
Neki misle da je teško breme, a ona omogućava da se teško breme može nositi dokle god treba i konačno ga zauvijek zbaciti.

Neki misle da je samo ponekad potrebna, a ona je svakodnevna hrana bez koje nema života.
Neki misle da je nesigurna, a u njoj je sva sigurnost.
Neki misle da je preteška, a ona nosi onoga koji je ima.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam