VIDIMO SAME SEBE

Jednom pustinjaku dođoše posjetioci i zapitaše:

»Kakav smisao ima život samoće?«

Pustinjak je upravo grabio vodu iz cisterne.

Zamolio je strance da bace pogled u dubinu.

»Što vidite ?« upitao ih je.

»Ne vidimo ništa«, odgovoriše posjetioci.

Nakon nekoliko časaka ponovi monah svoju molbu.

Ljudi ponovno pogledaše u dubinu.

»Sad vidimo same sebe«, rekoše,

»naša se lica odražavaju u vodi.«

Monah reče:

»Budući da sam prije zahvaćao vodu,

bio je nemir u cisterni.

Sad je voda mirna.

To je iskustvo tišine:

Vidimo same sebe.«

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam