VELIKA GOSPA – UZNESENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE NA NEBO

Marijino Uznesenje na nebo, svetkovina je koja je za nas radosna vijest.
U  Mariji, Isusovoj Majci možemo vidjeti i prepoznati cilj našega života,
a i put do toga cilja.  Marija je nakon svoga zemaljskog života tijelom i
dušom uznesena od Boga u nebesku slavu, kaže nam članak vjere Crkve.
To znači, da je Marija sa svom svojom egzistencijom i sa svime što je
pripadalo njezinoj osobi, bila uznesena u nebo. Njezino zemaljsko,
prolazno tijelo bilo je preobraženo od Boga i nanovo oblikovano u
nebesko, neprolazno tijelo. U Mariji vidimo cilj našega života – i taj cilj
je stavljen pred sve ljude. Jednom – ako Bog to smatra da je došao
pravi trenutak, možemo i mi nakon ovoga našeg zemaljskog života,
s tijelom i dušom biti uzneseni u njegovu nebesku slavu.
Bog će tada ovo naše tijelo preobraziti i nanovo oblikovati i naše
novo tijelo će biti slavno i lijepo, ne više osjetljivo za bolesti i bolove,
za starenje, umiranje i raspadanje. Biti ćemo vječno mladi,  moći ćemo
vidjeti i gledati novim očima veličanstveni svijet Božji. Bog će nam
darovati novu neprolaznu snagu. Neće više biti žalosti ni suza, nikakve
muke ni patnje. Pjevat ćemo, plesati i biti sretni. Sreća i radost nikada više
neće biti pomućeni. To je i to treba biti naš cilj: nebeska slava.
U Mariji također vidimo put, koji vodi cilju. Njezin put do cilja zove se
vjera i ljubav. Marija je oboje učila: vjerovati i ljubiti. Ona je učila slušati Boga,
Njemu bezuvjetno vjerovati i potpuno se predati njegovom vodstvu.
Ona je bezuvjetno izrekla svoj da Njegovoj volji:”Tvoja volja, Gospodine,
neka bude.” Marija je učila pouzdati se i potpuno predati beskonačnoj
Božjoj ljubavi. I ona je učila vjerno i ustrajno živjeti prvu i najvažniju
Božju zapovijed: ljubav prema Bogu i čovjeku.
Kao Mariji tako i nama Bog daruje vrijeme i daje nam da rastemo i sazrijevamo
u vjeri i ljubavi.  Tako nam može i treba svetkovina Marijinog uznesenja
u nebo biti jaki znak nade i utjehe, jer smijemo ići ususret novom rođenju
koje će se dogoditi u nebeskoj slavi, gdje su Marija i svi savršeni.1c7400c79ff8700e7871be3c671ddf78

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam