VELIK JE GOSPOD

Velik je Gospod u dubini svoda
gdje svake noći bezbroj zvijezda pali.
Velik je kad se stišavaju vali
i kad su stabla puna zrelog ploda.

Velik je Gospod u kapljici rose,
u svježem kruhu sirotinjskog doma;
u bljesku munje i udaru groma,
u čežnji duša koje ljubav prose.

Velik je Gospod u izvoru svakom,
što žedne krijepi i umorne diže,
u glasu ptica i u krilu svakom
i kad nas pravda neminovno stiže!

Velik je Gospod kad nevidljiv stigne,
i kad me mrtvog u nov život digne!3211730-R1-009-3A

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam