UŽIVAJ I BUDI SRETAN 

Da bi mogao živjeti moraš moći uživati. Ne mislim na pretjeranu težnju za užicima koja čini mnoge ljude bolesnima i robovima, koja tolike ljude strovaljuje u nesreću. Da bi mogao uživati moraš biti slobodan. Slobodan od pohlepe, zavisti, strasti koja razdire i razara. Ako mogneš uživati moći ćeš se nasmijati. Radovat ćeš se. Bit ćeš zahvalan što svakoga jutra sunce za tebe izlazi. Moći ćeš biti sretan zbog mekana kreveta i topla stana. Susrest ćeš srdačne ljude. U svakome smiješku, u svakome cvijetu, u svakoj dobroj riječi, u svakoj ruci, u svakom zagrljaju dolazi ti u susret prijateljstvo Božje. Budeš li mogao potpuno mirno uživati u malim stvarima, prebivat ćeš u vrtu punu sreće…

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam