USTANI I KRENI

Svi mi volimo svježi početak ili se barem volimo prisjetiti kako smo
nešto započeli, a najviše volimo prisjetiti se početka divnog prijateljstva,
ljubavi, prvoga dana braka, prvog rođendana djeteta, prvoga dana škole.
Sve prvo, sve novo, svaki početak je značajan jer bez početka nema
nastavka priče. Recimo da tako ide i naš životni put. Polako se umaramo.
Život nosi svoje događaje koje htjeli mi ili ne htjeli oblikuju nas i one
oko nas. I onda opet tražimo nešto novo. Neki novi početak koji će nam
udahnuti svježinu. Kao da više ne vrijedi ovo što sada živimo, jer više nije
onako kako smo htjeli, kako smo očekivali. Kao prvo, bojimo se ranjivosti.
Svaki početak iziskuje otvorenost i mogućnost da možemo biti povrijeđeni
i da možemo drugoga povrijediti. Ne samo da možemo, već da je će to tako
sigurno biti jer smo mi ljudi samo bića koja često pogriješe. I tu odustajemo,
jer nam je teško raditi na odnosima. Prvo, trebamo raditi na odnosu sebe
i Boga, a zatim na odnosu sebe i čovjeka do mene.

I tvoj početak ima smisao, a ako i nije imao kada si započeo, Bog uvijek
ima smisao, i lako ga tamo možeš potražiti. Svijet je prepun zamršenih
situacija, zaboravljen početaka i maglovitih i crnih krajeva priča.
Rasvjetlimo sve te zamršene priče Kristovim svjetlom i započnimo
Božje stvaranje preko nas. Neka to bude još jedan početak.get-up

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam