TRAG NEBA U KORAKU TVOME

Nije te želio savršena, htio je ostaviti trag svoj u tebi, da plamti i sija, da iluzija vječnoga ipak ostane na nebesima, da pomislimo i ti i ja i tu je i nije tu.
A kada daje ti ne znaš, a dar životom zaživi i misliš o Bože kako velik jesi i kako savršen.
On te može na trenutak prepustiti ili bolje ti možeš voljom svojom otići od Njega, ali On te ne zaboravlja niti ostavlja na tvome putu.
On te može ponekad udaljiti od sebe, ali nikada zaboraviti.
Ti možeš samo voljom svojom krenuti drugom stazom, On će te čekati.
On je Stvoritelj i djeluje po nahođenju svome, a uvijek za tebe, čak i onda kad misliš da život nije na tvojoj strani.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam