TKO IMA MIR, JAČI JE OD SVIH VUKOVA OVOGA SVIJETA

Naviještati kraljevstvo Božje i danas je zadaća nas vjernika.
Svatko od nas naviješta kraljevstvo Božje ondje gdje se nalazi,
u susretu s drugima. Svi mi vjernici svojim životom i svojim
primjerom naviještamo ili sputavamo kraljevstvo Božje.
Bitna je značajka Kraljevstva mir, mir koji imamo u sebi,
u svojim životima i odnosima prema bližnjima. Ako smo
pronašli taj mir u sebi, onda ćemo ga lako moći prenositi
drugima. Iz svakodnevnog pak života znamo da u današnje
vrijeme nije lako postići mir. I danas, kada svjedočimo o
kraljevstvu Božjem, idemo ususret „vukovima“ koji čekaju
kako bi svom žestinom spriječili širenje kraljevstva Božjeg.
Samo putem mira možemo učiniti nešto što uz pomoć svih
drugih sredstava ne možemo. Ako postanemo prijatelji mira,
dobit ćemo snagu pomoću koje ćemo naviještati kraljevstvo Božje.
Tko ima mir, taj je s Bogom. Tko ima mir, jači je od svih „vukova“
ovoga svijeta koji nas pokušavaju zaustaviti u zadaći koju smo
dobili od Gospodina. Imati mir znači biti tiha voda koja će drugima
donijeti Krista. Kad pronađemo taj mir, radovat ćemo se zajedno u
Gospodinu i zahvaljivati mu jer će nam imena biti zapisana u nebesima.
Molimo Gospodina, Gospodara žetve, da uvijek bude radnika koji će
širiti mir kraljevstva Božjega u ovome svijetu. Molimo ga da uvijek bude
onih koji će drugima donijeti mir koji neka nam svima podari Gospodin.
Amen.a-friend-of-medjugorje-terry-colafrancesco-caritas-of-birmingham

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam