TI, SVJETLO SVIJETA

Ti, svjetlo svijeta u tamu si došao, oči mi otvorio.
Srce mi obasja Tvoja ljepota, sva moja nada si Ti.
Tu sam da te slavim, da Ti se poklonim.
Tu sam da Ti priznam: T10-things-you-can-be-thankful-for-today-photoi si Bog.
Samo Ti si vrijedan, samo Ti si slavan.
Predivan si u životu mom.
Kralju naš vječni nad svima si uzvišen,
Stvoritelj svega si Ti.
U svijet si došao jer nas ljubiš, siromah si postao.
Ja nikad neću shvatiti, tu cijenu otkupljenja mog.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam