Uz Tebe svaki korak moj ima smisao i početak gdje svemu je kraj

Ti si put kojim idem
odavde ka zvijezdama
i vraća me u krilo Oca mog.
Ti si put trnovit,
put posut suzama,
u Tebi su jedno čovjek i Bog.
Uz Tebe svaki korak moj
ima smisao
i početak gdje svemu je kraj.
Utjeho moja kad je teško,
Tvoje oči biti će
žuđenog neba vječiti sjaj!
Ti si istina i svjetlo
što svijetli u tami
a tama ga ne obuze.
Istina da Bog je ljubav
raspeta na križu

ed367ee6750058d220cadaa830051527što naše grijehe oduze!
Uz Tebe svaki korak moj
ima smisao
i početak gdje svemu je kraj.
Utjeho moja kad je teško,
tvoje oči biti će
žuđenog neba vječiti sjaj!
Ti si život koji živi
duboko u meni
ili možda u njemu živim ja.
Život što se daje
i pjesma što se pjeva
bistra voda s vječnog izvora!
Uz Tebe svaki korak moj
ima smisao
i početak gdje svemu je kraj.
Utjeho moja kad je teško,
Tvoje oči biti će
žuđenog neba vječiti sjaj!

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam