SVETI MIHAEL

Sveti Mihovil (Mihael, Mihajlo), je arkanđeo i njegovo ime se spominje
u Bibliji pet puta. Sv. Mihovil je zaštitnik policajaca i vojnika, a napose
padobranaca i borbenih pilota. Zaštitnikom je i radiologa. Papa Pio XII.
ga je proglasio za njihova zaštitnika. Ime Mihovil, odnosno Mihael, potječe
iz hebrejskog “Mi ha el”, što znači: “Tko je kao Bog” (latinski: “Quis ut Deus”).
Najznačajniji tekst o Sv. Mihovilu je onaj iz Otkrivenja: “Uto se zametnu rat u
nebu koji je Mihael sa svojim anđelima morao voditi protiv Zmaja. Zmaj
i njegovi anđeli prihvatiše borbu, ali je ne mogoše izdržati. I mjesta za njih
više nije bilo u nebu. Bijaše izbačen veliki Zmaj, stara Zmija, koja se zove
đavao – sotona, zavodnik cijeloga svijeta – bijaše zbačen na zemlju i bijahu
zbačeni s njime njegovi anđeli” (Dn 12,7-9).  Ikonografija prikazuje
Sv. Mihovila kao ratnika u oklopu i s mačem u ruci. Crkva od najstarijih
vremena ima veliko štovanje i duboku pobožnost prema svetom Mihovilu.
Promatra ga kao moćnog anđela, koji je svojom zaštitom trajno prisutan.san-miguel-arcangel-3

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam