SVETI JAKOV APOSTOL

Jakov je bio sin Zebedeja i Salome, a brat Ivana evanđelista.
Rodio se u Betsaidi na Genezaretskom jezeru. Na apostolat je
pozvan u proljeće ili ljeto g. 28. od samoga Krista. Sveti Matej
o tom u svom evanđelju piše: “Idući odatle dalje, Isus opazi
drugu dvojicu braće, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana,
u lađici, s ocem, gdje krpe mreže. Pozva ih. Oni odmah
ostave lađicu i svog oca te pođu za njim” (Mt 4,21-22).

Sveti Jakov, zajedno s Petrom i Ivanom, pripada onome najužem
krugu oko Isusa. S njima je prisutan uskrsnuću Jairove kćerke,
Isusovu preobraženju na Taboru, njegovoj smrtnoj borbi u Getsemaniju.
O njegovu naglom karakteru govori zgoda iz Isusova života kada ga
negostoljubivi Samarijanci ne htjedoše primiti. “Kad to vidješe učenici,
Jakov i Ivan, rekoše: “Gospodine, hoćeš li da zapovjedimo ognju
da siđe s neba i da ih uništi?” Isus se okrenu pa ih ukori.
I odu u drugo selo” (Lk 9,54-56). Ono što još sigurno znamo o
sv. Jakovu zabilježeno je u Djelima apostolskim. “U ono vrijeme
kralj Herod poče zlostavljati neke članove Crkve.
Mačem pogubi Ivanova brata Jakova” (Dj 12,1-2).
Klement Aleksandrijski i Euzebije Cezarejski spominju i obraćenje
sudskoga sluge ili pandura, koji je Jakova vodio na sud. Vidjevši taj
kako je apostol hrabro primio smrtnu osudu, priznao se i sam kršćaninom.
Jakova je zamolio za oproštenje za sve što mu je učinio. Apostol ga je poljubio
i rekao mu: “Mir s tobom!” Poslije toga je obojici odrubljena glava.

Tijelo sv. Jakova bijaše preneseno u Compostellu, u Španjolskoj,
gdje njegov grob u srednjem vijeku postade uz Rim i Jeruzalem najviše
pohađano hodočasničko mjesto. Španjolska ga je izabrala za svoga zaštitnika,
a kad njegov blagdan padne u nedjelju, onda je ona cijela godina
jubilarna Jakovljeva godina.

Svetog su Jakova kao svog naročitog zaštitnika poštivali tijekom stoljeća
hodočasnici i putnici, zatim srednjovjekovni vitezovi, pa onda apotekari,
kožari, ratari i voćari. Slikari ga obično prikazuju kao putnika sa štapom
u ruci, koji put i s mačem, što podsjeća na njegovu smrt, jer je od kralja
Heroda Agripe bio pogubljen mačem i tako prvi od apostola pošao u
mučeničku smrt. Sv. Ivan Zlatousti kaže o njemu:
“Od početka ga je prožimao veliki žar: zapustio je sve ljudsko,
te se popeo do neizrecivog vrhunca i ubrzo bio pogubljen.”St_James_the_Great_the_Apostle

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam