SVETI IVAN NEPOMUK

Uzor je i danas mnogom vjernom puku
Ivan što se rodi u gradu Nepomuku
U Češkoj se rodi od dobrih kršćana
Pa molitva Bogu njemu ne bi strana.

Svako jutro rano sa Isusom se druži
kod oltara i on tu je kad se misa služi.
U školi je bistar, marljiv i ponizan bio,
A loše društvo uvijek izbjeći je htio.

Djevicu Mariju ko majku Ivan ima,
i u čistoći duše pričest često prima.
U slobodno vrijeme na molitvu se daje
Osobito onda kad svećenik postaje.

Sa dva doktorata vrlo učen posta
al on i tada ponizan Božji sluga osta.
Župnik i kanonik biva u gradu Pragu,
obavlja svoju službu svetu i dragu.

Ne smatra se dostojan da biskup bude
pa odbija stoga tu službu što mu nude.
Kao kanonik obilazi crkve u svom gradu
I kroz propovijed biva živa opomena stadu.

Na srcu Božju prije svega Božju želju ima
Pa se stog ne boji zamjeriti moćnicima.
Oštrim riječim opominje, takav on je bio,
I baš je tako mnoge s puta grijeha obratio.

Na ispovjed mu mnogi dođu i Bogu se vrate
I u toj službi svetoj on provodi mnoge sate.
Za spas duša on revnuje i narod to vidi
A i kralju Vjenceslavu glas se o njem svidi.

Pozove ga da dođe na dvor propovjedat
A Ivan će i tamo na spas duša gleda.
Sam kralj je bio života nemoralna
Dok žena njegova bi u vjeri stalna.

Kralj ženu krivi da ga s drugim vara
Pa se život njen u pokoru pretvara.
Ivan joj tu biva ohrabrenje u nevolji
da joj život bude što svetiji, što bolji.

Ljubomora kraljeva granica nije imala
Pa je polako ko mržnja jaka postala.
A jer se kod Ivana ispovjedala žena
Mislio je kralj da je tu i tajna njena.

Stoga ode kralj ispovjednika ispitati
Jer sve što žena ispovjeda on želi doznati.
I vidje Ivan da mu se boriti sa velikim Zlom
Al se opre hrabro kralju i zahtjevu tom.

„Ispovjedna tajna najveća je tajna od tajni svih“
Ivan mu tako reče i u svemu osta tih.
Od kralja tada prima razna obećanja
Al Ivan se pred takvim častima ne klanja.

Ne bi dosta njemu to da ga muči
Nego se i na smrtnu kaznu odluči
U vreću ga svezaše i uza nju kamen
Pa u rijeku s Ivanom i njegovim „amen“!

Tijelo mučenka toga Bog odmah proslavi
Jer se na vodi oko njega svijetlo pojavi.
Dobri kršćani čuvaše uspomenu na one dane
Kad ga uzeše i u crkvi Svetog Križa sahrane.

U katedrali svetog Vida, tamo u Pragu
Vjernici čuvaju sad na njega uspomenu dragu.
Više od šest stoljeća na ponos nam slika
Ivana Nepomuka, uzora ispovjednika.SanJuanNepomuceno

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam