Sveti Dujam

Sveti Dujam Solinski zaštitnik je grada Splita,
koji se svečano slavi od starine; jedino je za
komunističke vlasti to bilo tiho i zatvoreno u
prostore splitske katedrale.
O sv. Dujmu je predaja stvorila nekoliko legendarnih
“žića” ističući da je učenik apostola sv. Petra.
Veliki hrvatski arheolog don Frane Bulić to opovrgava.
U kronologiji solinskih biskupa postoji samo jedan Dujam,
a “Rimski martirologij” kazuje da je Dujam živio i podnio
mučeništvo za doba cara Dioklecijana. Dakle, živio je
koncem 3. i početkom 4.st., a mučen je i pogubljen 304. god.
Bulić misli da je sv. Dujam bio drugi biskup Salone i da je
biskupovao od 284. do 304. godine.
Jedan dio relikvija opat Martin je prenio u Rim,
a drugi je u Dioklecijanovom mauzoleju koji je splitski nadbiskup
Ivan Ravenjčanin pretvorio u splitsku katedralu.duje

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam