Sve ima svoje zašto

Sve na zemlji, trpljenje i užici, pozivaju nas da se vratimo
svom Izvoru, Bogu, da ponovno postanemo snažni i sretni
kao Bog koji nam je Otac. Ako dublje promislimo,
veći i veličanstveniji cilj ne može biti. Čovjek, dakle,
ima neke zadaće: da prašta, da ljubi, da povjeruje
da je Bog dobar i da ljubi čovjeka, da povjeruje da je
Bog naš dom kojemu se treba vratiti.unnamed

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam