SVE DOLAZI OD BOGA

Blažena Djevica Marija, naša Majka sebe ne smatra dostojnom pozornosti, koju obično svatko od nas očekuje za sebe. Marija zna da sve dolazi od Boga i da je od Boga njezina veličina i snaga; od onoga istog Boga koji je oslobodio izraelski narod, koji je štitio siromašne i malene, koji je ponizio ohole i koji je gladne ispunio dobrima. Taj Bog se prignuo nad nju i zavolio ju. A ona ga je prihvatila u svoje srce. Od onogaj dana, s pomoću nje je Bog postavio svoje boravište među ljude.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam