Sv. Marcelin i Petar, mučenici! Sv. Blandina!

Uz ovu dvojicu svetaca, danas se spominjemo jedne od lyonskih mučenica, sv. Blandine. Danas se Crkva sjeća svetih mučenika Marcelina i Petra koji su za Krista posvjedočili u vrijeme Dioklecijanova progona kršćana, oko 303. godine. Grob im se nalazi na starome rimskom groblju na Labikanskoj cesti. Tamo je car Konstantin podigao baziliku, a uz nju mauzolej za svoju majku Helenu.

Najstariji zapis o mučeništvu ove dvojice svjedoka potječe od pape Damaza. On svjedoči da je opis njihova muceništva čuo kao djecak iz usta samoga krvnika. Ubijeni su u šumskom gustišu, a sami su sebi morali iskopati grob u kojem su bili pokopani sve dok ih pobožna gospoda Lucilla nije dala prenijeti na drugo mjesto. Nasuprot današnjem ucilištu Antonianum u Rimu, nalazi se druga bazilika posvećena sv. Marcelinu i Petru, a podignuta je 595. godine.

são marcelino e são pedro

Danas je i sv. Blandina, jedna od brojnih Lyonskih mučenica za progona cara Marka Aurelija, oko 177. godine. U rimsko naselje Lugdunum, iz kojega će se kasnije razviti grad Lyon, kršćanstvo se vrlo rano proširilo. Blandina je bila ropkinja svoje vrijedne gospodarice kršćanke, pa je uz nju i ona postala kršćankom. Iako je bila mlada, kad je njezina gospodarica uhićena kao kršćanka, i Blandina se priznala kršćankom, a u vrijeme muka samo je ponavljala: Kršćanka sam i među nama nema nikakva zla! Kad su je prvi put doveli u amfiteatar i objesili na mučilo, glasno je molila, pa su je divlje zvijeri zaobišle.

Drugi put su je prisilili da gleda muke drugih kršćana, nadajući se da će se zbog svoje gotovo djetinje dobi pokolebati i zatražiti milost. To je bila varava nada, jer je u toj djevojčici bila nadljudska snaga koja je začudila i zadivila i same krvnike. Budući da je ostala sama, stavili su je u mrežu i izložili razjarenom biku, nakon čega su je dokrajčili mačem. Izvješće o Blandininu svjedočenju nadahnjivalo je brojne naraštaje novih mučenika da ustraju u vjeri u Krista.

6hdc0301z

 

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam