IMA SMISLA BORITI SE

Bez svjetla nema života. Svaki organizam umire. Palimo svjetlo, izađimo iz mraka. Vratimo se životu. Pomozimo sebi i drugima. Dođimo Isusu. On je svjetlo svijeta. Svaka tmina i mrak nestaju. Prestaje tuga. Jedna najmanja zraka svjetla razbija noć. Tama ne postoji. Spašeni smo. Život nije tako strašan. Ima smisla boriti se!

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam