Smiješak!

Ne stoji ništa, a čini čudesa!

Obogaćuje primatelja, a ne osiromašuje davatelja.

Traje samo trenutak! U sjećanju može vječno trajati.

Nitko nije tako bogat da bi ga se mogao lišiti.

Nitko nije tako siromašan da ga ne bi zaslužio.

U obitelji pruža sreću, a na poslu je snažna potpora.

Opipljiv je znak dubokog prijateljstva.

Smiješak pruža okrepu klonulima,

a obeshrabrenima daje novu snagu.

U tuzi tješi! On je prirodni lijek za sve naše boli.

Ali smiješak je dobro koje se ne može kupiti,

ne može se ni posuditi, a ne može se ni oteti

jer vrijednost ima samo u trenutku u kojem se poklanja.

A ako ponekad susretneš čovjeka koji ti se ne smiješi,

budi velikodušan i daruj mu svoj osmijeh jer nikome

nije toliko potreban kao onome koji ne shvaća

da osmijeh treba bližnjemu dati.

dijete u ljuljački

 

 

 

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam