SLUŠAMO LI BOŽJU RIJEČ?

Pozvani samo ljubiti jer samo ljubljeni.
Pozvani samo praštati jer nam je puno toga oprošteno.
Pozvani samo poučiti jer nam je sama Istina govorila.
Pozvani smo dati se drugima jer nam je Bog puno milosti darovao.

Damo li se poučiti od Njega? Slušamo li Njegovu riječ?
Nećemo moći dati drugima, ako sami nismo čuli riječ,
pustiti da ona u nama zaživi, ako mi sami ne živimo od nje.
Evanđelje nam pripovijeda kako je
„sav narod visio o Njegovoj riječi.“ Visi li naš život o Njegovoj riječi
ili smo zaokupirani s toliko drugih riječi da
Njegovu riječ niti ne čujemo?meditating-by-night08sm

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam