SLIJEPI KOD ZDRAVIH OČIJU

Svjesno ostajemo u svojoj tami, misleći kako ima vremena za obraćenje, kako će još stoljeća proteći do konačnoga suda, a da ćemo se do tada, mudrošću za koju tek u zrelim godinama možemo imati vremena, izmiriti s Bogom, okrenuti riječima Njegova Sina, pokajati za grijehe i – obrnuto – sad mi kucati na Njegova vrata.

Mnogi su od nas slijepi kod zdravih očiju, mnogi ne priznaju djela Gospodnja očitovana u najnevjerojatnim trenutcima, mnogi čuda znanstveno elaboriraju, tražeći uporišta u matematičkim, fizikalnim, kemijskim zakonima, formulama, procesima… Slijepi su jer takvima žele ostati. Uostalom, znamo da sljepoća ima i prednosti: živiš u svome svijetu koji si sam kreirao, nitko u nj ne zadire, sebično ga čuvaš za sebe, ne čuješ ni dobro ni zlo, pošteđen si mnogih užasa, ne znaš boju krvi niti znaš kako izgledaju tužne oči nesretnika. Mnogi ostaju u svojoj sljepoći ne želeći progledati i zaviriti u same sebe, napraviti poštenu introspekciju i suočiti se sa svojim grijesima i slabostima. Slijepi su i svi koji su, u ime Gospodnje, isključivi: tako se farizeji pozivaju na Mojsija, a Sina Božjega odbacuju.blindfold

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam