SJETI SE MAJKO BOŽJA LURDSKA 

Sjeti se, Majko Božja Lurdska, one neizmjerne dobrote i moći kojom si sašla
sa nebesa i više se puta ukazala u špilji, da nama siromašnim grješnicima doneseš pomoć. Puna pouzdanja u Tvoju veliku dobrotu i milost, dolazim k Tebi da isprosim Tvoju pomoć i zaštitu, jer se još
nikada nije čulo da bi Ti zapustila onog koji se je k Tebi utekao. O prečista Djevice, Majko Božja Marijo, molim Te daj mi sve za moje spasenje potrebite milosti. Ne dvojim ni najmanje da me nećeš uslišati, jer se od srca kajem za sve svoje grijehe i obećajem da ću Ti vjerno služiti. Čuj, dakle, milostivo, o mila Majko molitvu moju i dobrostivo me usliši.
Amen. OLOL_Picture

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam