SJETI SE ČOVJEČE…

Da, sjeti se čovječe, da si — č o v j e k, najsavršenije stvorenje Božje, dijete Božje. Ako se toga budeš — uvijek i stvarno sjećao, tad se nećeš ni — ti, niti išta od tebe pretvoriti u prah. Prah tvojega tijela bit će samo privremen, jer će i ono uskrsnuti u dan, koji više neće poznavati mrtvih. I prah tvoje »sitne« svakidašnjice, bit će samo prividan: njega će zadahnjivati jedna duša, povezivati ga u jedno i davat mu životni smisao; i prah tvoje vremenske egzistencije bit će pretvoren u puninu, koju će mu dati djelotvornost ljubavi i vjernost u služenju Istine. A iz tvoje duše će nestati svakoga
praha, jer će u nju sići, da je ispuni Onaj, za kim ona u svim i najkontradiktornijim varijantama života, svom cjelinom svojega bića — nužno teži, On, Bog, »u kojem živimo, mičemo se i jesmo«.Ashes-in-Man

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam