SAMO JEDNA RIJEČ…

Neki pisac imao je jednu čudnu ideju,
koja mu nije davala mira ni danju ni noću.
Htio je napisati knjigu koja bi bila sastavljena
od samo jedne stranice. Na toj jedinoj stranici
bio bi samo jedan red, a u tom redu samo jedna riječ.
Ali riječ u kojoj bi bila sadržana sva misao piščeva.
Godinama je o tome razmišljao ali nije uspio naći
tu jednu jedinu riječ. Ono što je bilo njemu nemoguće,
nama kršćanima je moguće. U našoj vjeri nalazi se
jedna riječ u kojoj je sve sadržano: objavljenje i misterij,
osnova Božja i određenje čovjekovo, veselje, snaga, filozofija i vjera.

Ta riječ je: Raspeti. U toj riječi sadržano je čitavo kršćanstvo.

U toj rječi nalazi se jedini i sigurni put u vječnost.jesus

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam