RIJEKE ŽIVE VODE POTECITE

Susretni Isusa kao osobu, kao onoga koji te želi ispuniti ljubavlju i utažiti žeđ tvoga bića, tvoje duše. Nosiš u sebi tolike planove i želje, susretni Isusa. On ima žive vode za svaku tvoju žeđ. Utaži žeđ u Isusu picsart_11-15-10-26-02Njegovom vodom života. Izvor nađi u Misi, u Euharistiji.

Daruj mu svoju prošlost. Osjeti da više nije važno što si i kakav si bio. Važno je kakav želiš biti sada. Isus želi staviti pečate na sve terete tvoje prošlosti. Ljubavlju zapečati sve što je bilo, Isus je s tobom…

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam