RAVNODUŠNOST U LJUDSKOM SRCU

Dok se ledenjaci tope, ljudsko srce sve više postaje ledenjak. Kako tužno! Pokraj tuđe tuge i trpljenja prolazi se plešući i pjevajući, skoro prezirući onoga koji trpi. Najljepši osjećaj koji može provrijeti iz ljudskog srca zove se sućut. Međutim, ako Bog ne prebiva u ljudskom srcu, posjeduje ga ravnodušnost. Od Isusa Krista nadalje, u povijesti čovječanstva, kršćani su oni su imali više sućuti za ljudsku bol i trpljenje. Kršćani su bili potaknuti (i još uvijek su) da budu sućutni zahvaljujući Isusovom nauku, koji kaže: “Blago zaplakanima jer će biti utješeni” i “Blago milosrdnima jer će zadobiti milosrđe”. Treba reći da se Dobri Samaritanac rađa i raste iznad svega u Crkvi Kristovoj. Što su napravili kršćani, potaknuti duhom sućuti? Izgradili su bolnice za bolesnike i gubavce. Izgradili su škole za neuke. Nahranili su siromašne. Dali su utočište beskućnicima. Sve to učinili su besplatno, ne gledajući koju boju kože imaju patnici ili kojoj religiji pripadaju.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam