Rasti u ljubavi!

Biti budan ne znači da moramo živjeti

u neprestanoj strepnji od loših stvari

što bi nam se mogle dogoditi, nego da trebamo

uvijek biti otvoreni za ljubav i nikada se

ne umoriti od činjenja dobrih djela.

Zlo postoji, ali ne može nam naškoditi dok smo uz Boga.

Biti budan znači u potpunosti se prikloniti

Dobru jer ne možemo i ne smijemo biti na dvije strane.

Biti budan znači nepestano rasti u ljubavi.

A da bismo mogli obilovati u ljubavi,

valja nam moliti.

Tada smo u Božjoj blizini i on nas vodi.

maxresdefault

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam