PRVI KORAK

Bog pripravio cijelu prirodu za sva stvorenja koja je pozvao
iz ništavila nepostojanja, posebice za čovjeka kojega je
divno sazdao na vlastitu sliku. Ljepota prirode i ljepota
čovjeka su znakovi Božje ljubavi. Sve što je Bog stvorio
bilo je lijepo i dobro, te stvoreno iz ljubavi i za ljubav.
Potrebno je samo napraviti prvi korak, a Bog će pohitati
da te zagrli poput dobrog Oca. Tada ćeš opet biti sposoban
vidjeti ljepote koje te okružuju i biti istinski radostan.
Možda ćeš po prvi put moći ljubiti.
I vidjet ćeš istinsku ljepotu – Boga.jesus-cross-nature-hd-on-field-widescreen

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam