Pričekaj tri dana

Bio je lijep proljetni dan, misli mlade žene ispunilo je osjećaj mira
dok je razmišljala o Isusovoj smrti i uskrsnuću.
Zastala je na trenutak na vrhu stepenica koje su vodile na glavnu ulicu
sada prepunu ljudi koji su žurili na svoj posao. Na starom mjestu,
na početku prolaza, sjedila je stara prodavačica cvijeća.
Oko njezinih nogu bili su raspoređeni buketi svježeg cvijeća
na raširenoj novinskoj hartiji. Prodavačica cvijeća se smiješila,
a njezino staro, izborano lice sijalo je od neke unutarnje radosti.
Bez mnogo razmišljanja mlada žena se okrenula izabrala jedan buket
i upitala: “Danas ste izgleda sretni?
“Zašto da ne, odgovorila je starica. Sve je dobro. Zar ne?”
Bila je jadno odjevena i vrlo stara, njezin odgovor je iznenadio ženu.
“Pa vi ovdje sjedite već godinama. I uvijek ste nasmiješeni.
Izgleda da se dobro nosite sa svojim nevoljama?”
“Pa ne možete doživjeti ove moje godine, a da nemate nevolje.
Godine i nevolje idu uvijek zajedno” odgovorila je.
“Ali sve vam je to kao Isus i Veliki petak ….” a onda je zastala.
“Kao što?” upitala je žena.
“Kao Isus i Veliki petak. Kada je Isus umro na križu u petak,
bio je to najgori dan za Isusa. I kad se pojave nevolje, ja se uvijek
toga sjetim. Jer tada sebe podsjetiti i što se dogodilo s Isusom
tri dana kasnije. tada je Isus ustao iz groba – uskrsnuo iz mrtvih.
Kad stvari pođu kako ne treba, naučila sam da ne prigovaram
već čekam tri dana, jer tada sve nekako izađe na dobro.”
Mlada žena se nasmiješila u znak pozdrava i pošla dalje.
Ponijela je sa sobom malu lekciju o strpljenju, i kad god
dođu nevolje ili neprilike uvijek se sjeti riječi:
“Daj Bogu priliku da ti pomogne. Pričekaj tri dana”.1

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam