PRESTANITE SUMNJATI U SVOGA GOSPODINA

Bog nije ostavio mene – a ni vas! Tisuću puta ne! On upravo sada čeka da povjerujemo da on sve radi pridonoseći našem dobru (Rim 8,28).
Dakle, prestanite odgonetavati;
prestanite se brinuti; prestanite sumnjati u svoga Gospodina! Odgovor dolazi. Bog nije začepio uho te ćete u pravo vrijeme žeti ako sad ne malakšete! “Neka nam ne dodija činiti dobro, jer ćemo u svoje vrijeme žeti ako sad ne malakšemo.”

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam