PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO

Preobraženje Gospodinovo svetkovina je kojom Crkva
slavi otajstveni događaj Isusova očitovanja učenicima
na brdu Tabor. Mističan je to događaj u kojem Isus
na poseban i čudesan način vidljivo objavljuje učenicima
slavu nebesku.
Svjedoci Isusove slave na gori Taboru predstavnici su i
Starog i Novog Zavjeta, tako da ovaj događaj čini stanovitu
poveznicu. Svjedoci Starog Zavjeta su Mojsije i Ilija, a
Novog Zavjeta tri odabrana apostola Petar, Jakov i Ivan.
Vrhunac tog po svemu čudesnog objavljivanja i pečata
istinosti objavljuje sam Otac nebeski, proglasivši
Isusa Svojim ljubljenim Sinom i zapovjedivši nam
da Ga slušamo: “Ovo je Sin moj ljubljeni, slušajte ga”
Događaj koji slavimo ovim blagdanom ustvari je
Otajstvo po kojem nam Bog očituje svoju slavu i moć;
uvjerava nas u postojanje i postojanost Svoga Kraljevstva
te nam utvrđuje vjeru u Kristovo Božanstvo. Svojim
preobraženjem Isus je pokazao što čeka svakoga tko u
Njega vjeruje. Preobraziti se, to za kršćanina znači
promijeniti svoj način života te po uzoru na Krista,
odreći se samoga sebe, uzeti svoj križ i slijediti ga
kako bi jednom i njegovo lice zasjalo i haljine se zabijelile.transfigura_6

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam