Potrebno je samo živjeti s povjerenjem

Ima trenutaka, mnogo, mnogo više nego što znamo,
kad poslužimo ljubavi, a da toga nismo ni svjesni.
Poslužimo joj za svoga vremena, a i poslije njega.
Neka jednostavna usputna riječ, neki pogled,
dodir u prolazu, ili – jednostavno – postojanost,
pokrene tolike novosti, potakne tolike snage.
Mi nastavimo dalje nesvjesni života koji se
i po nama obilno razlijeva. Umnaža.
Ne, nije potrebno znati sve kako smo poslužili
Božjoj ljubavi. Potrebno je samo živjeti
s povjerenjem u nju, sa spremnošću da budemo ljudi.
I posve je dovoljno u neki blagoslovljeni trenutak
iskusiti da je naša duša u nama Božjom ljubavlju zagrljena.
Da nam je zagrljena i u dušama drugih. I da se sve,
baš sve zbiva u Božjem zagrljaju. I kada minu vjekovi,
i kad se izmijene mnogi naraštaji, svi, baš svi,
nastavljaju živjeti u Božjem zagrljaju.
I nema nikoga tko taj zagrljaj ne bi dopunio svojim životom.

A kad napustimo ove naše zemne putove,
naš će blagoslov, Božjom ljubavlju natopljen,
pratiti mnoge i na njihovim putovima
i na njihovim stranputicama.
Jednako kao što se i nama danas to događa.vessels-ministry-conversations-with-god-embracing-the-storm

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam