PONIZNA JE LJUBAV I SKROVITA, NIJE HVALISAVA

Ljubav je u našoj biti, jer satkani smo od Boga u majčinom krilu,
a Bog je ljubav. Na ljubav smo upućeni, bez nje ranjeni, a tako je
olako odbacujemo, čak je ovisno o situaciji šutke smatramo i
neprimjerenom, prejednostavnom.
Svako djelo učinjeno u poniznosti iz ljubavi jest jedno čudo.
Nikada ne znamo gdje će nas odvesti, koja nam vrata
prema Bogu otvoriti. Odgajajmo one koji su nam povjereni
kao i same sebe za potpuno predanje Njegovoj providonosnoj ljubavi.
Neka Kristova ljubav prebiva u našim srcima i pokreće nas
za djela po kojima ćemo ostati vjerni Njegovoj ljubavi
te tako poticati i druge da budu učenici abecede Božje ljubavi.gods-presence-2

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam