Sve je u ovom svijetu samo prolaz

U Genovi jedna je žena, koja je svaki dan nosila
povrće na gradski plac, poželjela jedan spomenik.
Cijelog je života štedjela, trgovala, skupljala novac
i konačno skupila toliko da je kupila bijeli
mramorni spomenik. Brzo je iza toga umrla
i na grob su joj postavili taj toliko žuđeni
i teško zarađeni spomenik. Tu je sav njezin život
i životni san. Kakve li štete! Utrošen je cijeli jedan život
za komad jednog običnog kamena.
Mi živimo ovaj svoj život, ali ne za kamen,
ne za grob, ne za nikakav spomenik nego
za vječni život s Bogom. Upamti to dobro!making-time-for-god012214

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam