OJ, ZDRAVO SVIBNJA KRALJICE

O, zdravo svibnja Kraljice,
ti Majko Krista Boga,
o, primi smjerno molbe glas
i pozdrav srca moga.
Kristalna sveta posudo
božanskog divnog sjaja,
Dug Sveti gdje je spremio
najljepši dio raja.
O, moćna neba Kraljice,
ti milosti sva puna,
o, spasi bijedne ljude,
čuj vapaj milijuna.
Zdravo Marijo! – Tisuću svijeća
u suznoj dolini Tebi, gle, sjaje,
a topli žar srdaca naših,
tihano Tebi hvalospjev daje…7f25bb78784020d6d665aa819567aafb

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam