OČIMA DUŠE

Isusa se najbolje gleda zatvorenih očiju. Duhovni vid je jači od fizičkog. Isuse, smiluj mi se i daj mi milost da vidim Tebe.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam