OČE NAŠ, KOJI JESI NA NEBESIMA

Majci Božjoj moramo pokloniti svoju ljubav, jer ona je naša
duhovna Majka i zato joj pripada naša djetinja ljubav.
Nikako ne smijemo zaboraviti podnošenje svakovrsnih boli.
Svi smo mi blagoslovljeni trpljenjem, a ljubimci Božji najviše.
Savez ljubavi neće nas, stoga, osloboditi od patnji svih vrsta.
Ljubav i trpljenje idu zajedno. I svaka prava ljubav očituje se
trpljenjem i ništa ne može ljubav tako pročistiti, produbiti i
ispuniti izvjesnim blaženstvom kao trpljenje podneseno iz
ljubavi prema bližnjem. „Tko nije postigao ljubav kroz trpljenje,
taj ne zna kako ljubav nagrađuje!“ Svaki savez ljubavi ovdje
na zemlji ujedno je i savez trpljenja i žrtve.
Božje oruđe i oruđe Majke Božje nosi još i drugo obilježje,
to su slobodni ljudi. Oni se ne prepoznaju kao ljudi pritisnuti
teškim teretom, nego, naprotiv, plemenita velikodušnost i
unutarnja sloboda zrači iz njihova bića. Što oni čine i rade,
potaknuto je ljubavlju. Oni znaju: U Božjoj smo ruci,
vođeni smo Božjom snagom!
Majka Marija smatra svojom materinskom dužnošću da nam
sačuva milost Božjega djetinjstva te nas dovede do potpunog
razvitka. Marija je sretna ako mi djetinjom odanošću prema Ocu
izgovaramo Očevo ime i molimo: „Oče naš, koji jesi na nebesima…“

Savezom ljubavi s Majkom Božjom, koji nam pribavlja tolike milosti,
nema nikakve opasnosti da ćemo ljubav prema Bogu staviti u pozadinu.
Naprotiv! Tko teži za glavnom stvari u našoj svetoj vjeri, tj. tko želi
postići duboku ljubav prema vječnom Ocu, Sinu i Duhu Svetomu,
taj ne može naći niti jedan bolji put od Marije ili, točnije,
od Saveza ljubavi s Njom.woman

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam