Ništa na svijetu nije teže od iskrenosti i ništa lakše od laskanja

Je li i koliko, istina na cijeni u našemu svijetu
i svakodnevnom životu? Čini se da je u svakom,
a osobito u današnjemu vremenu poput
drugih vrednota u očitoj i dubokoj krizi.
Izgleda nam kako svatko drži da ima
svoju istinu, nudeći je drugima.
Nudeći nam i dajući netko svoju istinu,
upitno je ima li i iskrene namjere?!

Kad nekom upućujemo najbolje iskrene želje,
stojimo uz osobu s namjerom da zaiskri od sreće
i radosti. Vine se u visine poput iskre u plamenu
ognja za istinu te je i drugima svjedoči.

Dobronamjerni i iskreni čovjek, zauzima se
za istinu u svom životu. Takvih je ljudi i danas
potrebno u našem svijetu. Budimo ljudi
iskrenih namjera, zauzimajući se trajno za istinu.

bible-set-free„Bog je istina. Tko traži istinu, taj traži Boga, bilo to jasno ili ne“.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam