Ničega se sotona tako ne boji kao čovjeka koji se od srca moli

Čovjek može marljivo zemlju obraditi,
ali bez kiše će trud biti uzaludan.
Isto je i s nastojanjem vjernika
oko dobra koje će bez molitve biti bez ploda.
Što god naučili, ako se niste naučili moliti
ne vrijedi puno. Onaj koji je naučio moliti,
naučio je imati izravan blizak odnos s Bogom
u Duhu Svetom. To je najvažnija stvar
koju u životu moramo naučiti.people-shape-man-praying-religion-group-flashmob-57565146

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam