NEKA MOJE SRCE POTPUNO PRIPADA TEBI

O, Bože moj i sve moje, ne želim tražiti ništa izvan Tebe,
jer sve u Tebi pronalazim. O, ljubljeni Oče, daj da brižno
Tebi služim kao što se Ti brižno skrbiš za mene. Želio bih
da sve moje misli služe Tebi na čast. Čuvaj me da Te više
ne vrijeđam. O, Utjelovljena Riječi, daj da samo Tebe ljubim.
Udalji od mene sve prigode, koje me dijele od Tebe i Tvoje
ljubavi. Neka moje srce bude zaokupljeno željom da Te
ljubim i da Ti služim, kao prvoj ljubavi. Ti si došao na svijet
kako bi boravio u srcima koja si otkupio svojom Krvlju.
Neka moje srce potpuno pripada Tebi, Ti u njemu vidi
sve moje potrebe, zapali ga ljubavlju i učini spremnim
vršiti Tvoju svetu volju.
Presveta Djevice, radujem se s Tobom, koja si očarala
Božje Srce, sjedini me sa svojim Sinom, zagovaraj me
kod Njega i isprosi mi milost da učinim sve što On traži
od mene. Nauči me kako živjeti kreposti koje si Ti
živjela na zemlji. Oslobodi me svake ljubavi koja nije
u Bogu, kako bi Boga ljubio svom snagom. Amen.tumblr_nlofexoob61u4jpboo1_500

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam