Neka bude sve po volji Božjoj

Tek kad Bog vodi naš život imamo puno
ljudsko dostojanstvo i na putu smo prema
cilju svoga života. Drugačiji način života
opasno je lutanje koje može i tragično završiti.
Ostati bez Boga kroz čitavu vječnost
jedina je prava i potpuna tragedija
jer Bog može svako drugo zlo,
čak i naš grijeh, okrenuti na dobro.
Najvažnije u našem životu jest
predati se Bogu i to bez rezerve,
tako da nam u životu bude sve po Božjoj volji.
Tako ćemo lakše podnijeti i patnju
kad se ona nađe na našem životnom putu.ss

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam