NE SILOM NITI SNAGOM SVOJOM

Dobri Bog mi Otac, a Marija mati
Ljubav Duha Svetog posvuda me prati
Gospodin mi je Isus, prijatelj i brat
otet nikad dušu neće moju strašni tat.

Na Gospodnjem počiva sada nježnom dlanu
duša moja ljubavlju što svetom planu
moj je život u Božjoj sada jakoj ruci
odmor dobih i zaštitu, konac svakoj muci.

Dobri Otac uzeo je stvarateljski kist
u životu mome okrenuo je novi list
zbiljnost više moja nikako nije ista
u grudima svojim nosim, Gospodina Krista.

Ne silom niti snagom svojom
niti ijednog čovjeka ne pobjedih voljom
već pobjednik u meni Isuse Ti si
ipak uzalud za me, visio Kriste nisi.

Ti dao si mi Ljubavi svoje znamen
ovaj u grudima ražaren plamen
ovu Tvoju Oče u riječima snagu
koja slomila je kosti i samome vragu.d7b8b9292a61596403d2168d67711f6e

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam