Ne postajemo kršćani u laboratoriju, ne postajemo kršćani sami od sebe i svojim silama, već je vjera dar, Božji dar koji nam je dan u Crkvi i po Crkvi.

Majka rađa život, nosi dijete u svojoj utrobi devet mjeseci
a zatim ga, rađajući, otvara životu. Tako i Crkva:
rađa nas u vjeri, po Duhu Svetom koji je čini plodnom,
poput Djevice Marije. I Crkva i Djevica Marija su majke,
i ono što se može reći za Crkvu može se reći i za Gospu i,
obratno, ono što se može reći za Gospu, može se reći i za Crkvu.
Sigurno da je vjera osobni čin: “ja vjerujem”, ja osobno
odgovaram Bogu koji se daje spoznati i želi ući u prijateljstvo
sa mnom. Ali vjeru primam od drugih, u jednoj obitelji,
u jednoj zajednici koja me uči reći “ja vjerujem”, “mi vjerujemo”.
Kršćanin nije otok! Ne postajemo kršćani u laboratoriju,
ne postajemo kršćani sami od sebe i svojim silama, već je vjera dar,
Božji dar koji nam je dan u Crkvi i po Crkvi. A Crkva nam daje
život vjere u krštenju: to je trenutak u kojem nam daje roditi se kao
djeca Božja, trenutak u kojem nam daje Božji život, rađa nas kao majka.
Ako pođete do krstionice u Svetom Ivanu Lateranskom vidjet ćete
da unutra ima jedan latinski natpis koji glasi otprilike ovako:
“ovdje se rađa narod božanskog roda, rođen od Duha Svetoga
koji daje plodnost ovoj vodi; Crkva Majka rađa svoju djecu u ovim valovima”.
Krasno, zar ne!? I to nam pomaže shvatiti jednu važnu stvar:
naša pripadnost Crkvi nije neki izvanjski i formalni čin,
nije to ispuniti jedan papir koji nam daju a zatim… ne, ne, to nije to;
već je to nutarnji i životvorni čin; ne pripada se Crkvi kao što se
pripada nekom društvu, nekoj stranci ili bilo kojoj organizaciji.

Ta je veza životna, nalik povezanosti s vlastitom majkom,
kao što kaže sveti Augustin: “Crkva je uistinu majka kršćanâ”.
Zapitajmo se sada: kako vidim Crkvu? Jesam li zahvalan i
mojim roditeljima što su mi dali život, jesam li zahvalan Crkvi
što me rodila u vjeri po krštenju? Koliki se kršćani sjećaju
datuma svoga krštenja? Neka svatko odgovori u svom srcu:
koliko vas se sjeća datuma svoga krštenja? Koliko je samo onih
koji se ne sjećaju! Ali datum krštenja je datum našeg rođenja u Crkvi,
datum u kojem nas je majka Crkva rodila. A sada vam dajem jednu zadaću,
pođite dobro potražiti koji je datum vašeg krštenja i to zato da ga slavite,
da zahvalite Gospodinu za taj dar. Hoćete li to učiniti?
Ljubimo li Crkvu kao što se ljubi vlastitu majku,
znajući također razumjeti i njezine mane? Sve mame imaju mane,
imamo ih svi. Ali kada se govori o majčinim manama,
mi ih pokrivamo, volimo ih takve kakve jesu.
Ljubim li je tako, kao majku? Pomažemo li joj da bude ljepša,
autentičnija, više po Gospodinu? Ta vam pitanja ostavljam.
Ali ne zaboravite zadaću: potražiti datum svog krštenja
da bi ga upamtili i slavili.870e4fac51162166987bb14b259581c9

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam