NE BOJ SE

Ne boj se pasti na dno dna, jer je Isus tu već bio prije tebe.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam