NA SMIRAJU DANA

Evo me opet u pohode k Tebi,
o Majko sveta, večernjice rana,
da dušu svoju u srce Ti stavim,
i s Tobom molim na smiraju dana.
Preda Te nosim sve plodove rada
i k Tebi dižem, Zvijezdo, svoje oči.
Pa dok se tama oko mene spušta,
ko rijeka mir se iz Tebe mi toči.
Lice je Tvoje ko pahulja meko
i tiho pjeva ozareno rajem.
Osjećam, zanos u meni se budi:
za Bogom čeznem, za vječitim majem.SunsetPrayerfulHands

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam